• Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng 9% năm 2017

    Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng 9% năm 2017

    ANTD.VN - Năm 2017, UBND TP Hà Nội xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế với tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố đạt 8,5%-9%, thu nhập bình quân đầu người là 86-88 triệu đồng/người/năm. Tốc độ tăng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn từ 11%-12%; tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu 4%-5%.