Tăng hiệu quả chính sách hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng lao động nữ

ANTĐ - “Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng lao động nữ cần được hệ thống lại”. Đây là kiến nghị được đưa ra tại Hội thảo tham vấn chính sách “Hỗ trợ doanh nghiệp nữ - từ tầm nhìn đến hiện thực” do Hội Nữ doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội (HAWASME) và Tổ chức Sáng kiến hỗ trợ khu vực tư nhân vùng Mekong (MBI) phối hợp tổ chức (ngày 3-3). 

Nhiều ý kiến đưa ra tại hội thảo cho rằng, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ đã có nhiều cởi mở. Tuy nhiên, hiệu quả của các quy định pháp luật và chính sách này trên thực tế hiện vẫn là một vấn đề đáng quan tâm. Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp hiện chưa biết tới các quy định này.