• Nâng cao nhận thức cho đội ngũ làm công tác chính trị - tư tưởng

  Nâng cao nhận thức cho đội ngũ làm công tác chính trị - tư tưởng

  ANTĐ - Đó là mục tiêu đặt ra thông qua buổi nói chuyện thời sự chuyên đề “Những nhân tố tác động đến an ninh quốc gia Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế và tình hình thời sự ở Biển Đông”, được tổ chức hôm qua, 26-5. Tham dự buổi nói chuyện thời sự là CBCS làm công tác chính trị - tư tưởng ở các đơn vị quận, huyện, thị xã, phòng nghiệp vụ, thuộc CATP Hà Nội.

 • Hà Nội: Người dân không tham gia biểu tình

  Hà Nội: Người dân không tham gia biểu tình

  ANTĐ - Trước sự việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương - 981 nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, mỗi người Việt Nam đều thấy rõ sự chính nghĩa, căn cứ pháp lý và đạo lý để phẫn nộ phản đối, yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan ra khỏi vùng biển Việt Nam.

 • Kiên trì tuyên truyền, thuyết phục người dân không tham gia tụ họp, tuần hành gây mất an ninh trật tự

  Kiên trì tuyên truyền, thuyết phục người dân không tham gia tụ họp, tuần hành gây mất an ninh trật tự

  ANTĐ - Thời gian gần đây, dư luận nhân dân hết sức quan tâm mong muốn bày tỏ thái độ, tình cảm trước một số sự kiện liên quan đến chủ quyền biển đảo Việt Nam. Thành uỷ, Ủy ban nhân dân và các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội đã chủ động tuyên truyền, giải thích rõ về đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước ta kiên quyết bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế, thông qua phương pháp đối thoại hoà bình nhằm giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự và môi trường hoà bình, hữu nghị để phát triển đất nước.

 • Yêu nước nhưng đừng để bị kẻ xấu lợi dụng

  Yêu nước nhưng đừng để bị kẻ xấu lợi dụng

  ANTĐ - Lợi dụng tình cảm yêu nước của nhân dân, các thế lực chống đối Nhà nước Việt Nam trong và ngoài nước đã và đang kêu gọi, kích động, hướng dẫn quần chúng biểu tình, tuần hành gây mất an ninh trật tự ở Thủ đô, ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội, đến hình ảnh Thủ đô Hà Nội- Thành phố vì hòa bình.