• Audi lên kế hoạch phát triển mạnh xe điện

    Audi lên kế hoạch phát triển mạnh xe điện

    ANTĐ - Audi đang chuẩn bị kế hoạch phát triển các dòng xe điện nhằm cạnh tranh với Tesla Motor nếu thị trường xe điện tiếp tục tăng trưởng và trở nên quan trong hơn trong thời gian tới.