• Nhà khoa học Trung Quốc tạo ra tơ siêu bền

    Nhà khoa học Trung Quốc tạo ra tơ siêu bền

    ANTD.VN - Các nhà khoa học Trung Quốc vừa tìm ra công thức tạo ra loại tơ siêu bền bằng cách thay đổi chế độ ăn của tằm; cụ thể là cho chúng ăn lá dâu xịt dung dịch chứa ống nano cacbon và graphene.