• "Nước mắm cũng xa xỉ, nói gì đến cá thịt"

    "Nước mắm cũng xa xỉ, nói gì đến cá thịt"

    ANTĐ -Khói bếp tỏa ra từ mớ củi chưa kịp khô khiến em nào cũng giàn giụa nước mắt: “Tụi em ở đây quen rồi, cứ học xong là mỗi đứa tự biết nhiệm vụ của mình. Đứa nấu cơm, đứa nhặt rau, đứa nấu canh... Ở đây nước mắm cũng xa xỉ, nói gì đến cá thịt”