• 4 bài học sáng mãi

    4 bài học sáng mãi

    ANTĐ - Sáu mươi năm đã đi qua, tình hình quốc tế và khu vực có nhiều thay đổi, nhưng Hiệp định Geneva vẫn luôn để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau. Đó là:

  • Hà Nội trước giờ tiếp quản

    Hà Nội trước giờ tiếp quản

    ANTĐ - Trong những ngày diễn ra Hội nghị Phù Lỗ, từ 17-9 đến 2-10-1954 để đi tới ký kết những điều khoản cụ thể về tiếp quản Hà Nội, có một người cán bộ Hà Nội biện bác vừa mềm dẻo vừa đanh thép bằng tiếng Pháp trước đại diện của Pháp, buộc thực dân xâm lược phải thực hiện đúng nguyên tắc chuyển giao cho bộ đội ta tiếp quản Thủ đô trong trật tự, an toàn. Đó là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Tài - một cán bộ liêm khiết, đức độ, tài giỏi của Thành ủy Hà Nội thời chống Pháp, một cán bộ kiên trung, bất khuất của công an nhân dân Việt Nam thời chống Mỹ.