• Vinh quang Công đoàn Việt Nam

  Vinh quang Công đoàn Việt Nam

  ANTĐ - Tối 28/7, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV) tổ chức cầu truyền hình “Vinh quang Công đoàn Việt Nam” tại 3 điểm cầu thủ đô Hà Nội-Quảng Ninh-Thành phố Hồ Chí Minh.

 • Tam quyền phân lập không phù hợp với thể chế chính trị ở nước ta

  Tam quyền phân lập không phù hợp với thể chế chính trị ở nước ta

  ANTĐ - Thời gian gần đây, lợi dụng việc góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, một số người đã cổ súy cho việc thực hiện cái gọi là “tam quyền phân lập”, đòi tách biệt quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp để “kiềm chế”, “đối trọng” giữa ba quyền này theo mô hình nhà nước tư sản... Đây là những luận điệu không mới và đã được các thế lực thù địch, phản động ra sức tuyên truyền, kích động nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

 • Không “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang

  Không “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang

  ANTĐ -  “Phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang, tách lực lượng vũ trang ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là một trong những âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động đối với cách mạng nước ta. Thời gian gần đây, lợi dụng việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, một số người đã đưa ra quan điểm lực lượng vũ trang “chỉ để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia và phục vụ nhân dân”; “phải trung thành với Tổ quốc và nhân dân chứ không phải  trung thành với bất kỳ tổ chức nào”(?!)... Đây là những luận điệu vô căn cứ, phản khoa học và không đúng với thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam.

 • Bế mạc Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI: Tập trung hướng về cơ sở

  Bế mạc Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI: Tập trung hướng về cơ sở

  ANTĐ - Sáng 30-7, tại Hà Nội, Đại hội XI Công đoàn Việt Nam đã hoàn thành chương trình đề ra sau 4 ngày làm việc tích cực, nghiêm túc, trách nhiệm cao trước giai cấp công nhân, đoàn viên công đoàn và công nhân, viên chức, lao động cả nước. Ông     Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa X tái đắc cử Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI. 

 • Kiến nghị chính sách tiền lương phù hợp với giá cả

  Kiến nghị chính sách tiền lương phù hợp với giá cả

  (ANTĐ) - Ngày 4-11, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức  sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ-TƯ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) “Về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Chương trình hành động số 32-Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XIV). Thành ủy đề xuất Quốc hội sớm sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn.