• Khi cải lương “quốc tế hóa”

    Khi cải lương “quốc tế hóa”

    ANTĐ - Ưu ái khán giả “nội” nhưng Nhà hát Cải lương Hà Nội cũng không ngừng tìm kiếm khán giả “ngoại” cho bộ môn nghệ thuật truyền thống này.