Sức mạnh bá chủ của Mỹ sẽ chấm dứt cùng với đồng đô la dầu mỏ? ảnh 1Sức mạnh bá chủ của Mỹ sẽ chấm dứt cùng với đồng đô la dầu mỏ? ảnh 2Sức mạnh bá chủ của Mỹ sẽ chấm dứt cùng với đồng đô la dầu mỏ? ảnh 3Sức mạnh bá chủ của Mỹ sẽ chấm dứt cùng với đồng đô la dầu mỏ? ảnh 4Sức mạnh bá chủ của Mỹ sẽ chấm dứt cùng với đồng đô la dầu mỏ? ảnh 5Sức mạnh bá chủ của Mỹ sẽ chấm dứt cùng với đồng đô la dầu mỏ? ảnh 6Sức mạnh bá chủ của Mỹ sẽ chấm dứt cùng với đồng đô la dầu mỏ? ảnh 7Sức mạnh bá chủ của Mỹ sẽ chấm dứt cùng với đồng đô la dầu mỏ? ảnh 8Sức mạnh bá chủ của Mỹ sẽ chấm dứt cùng với đồng đô la dầu mỏ? ảnh 9Sức mạnh bá chủ của Mỹ sẽ chấm dứt cùng với đồng đô la dầu mỏ? ảnh 10Sức mạnh bá chủ của Mỹ sẽ chấm dứt cùng với đồng đô la dầu mỏ? ảnh 11Sức mạnh bá chủ của Mỹ sẽ chấm dứt cùng với đồng đô la dầu mỏ? ảnh 12Sức mạnh bá chủ của Mỹ sẽ chấm dứt cùng với đồng đô la dầu mỏ? ảnh 13Sức mạnh bá chủ của Mỹ sẽ chấm dứt cùng với đồng đô la dầu mỏ? ảnh 14Sức mạnh bá chủ của Mỹ sẽ chấm dứt cùng với đồng đô la dầu mỏ? ảnh 15Sức mạnh bá chủ của Mỹ sẽ chấm dứt cùng với đồng đô la dầu mỏ? ảnh 16

Sức mạnh bá chủ của Mỹ sẽ chấm dứt cùng với đồng đô la dầu mỏ?

ANTD.VN - Quyền lực toàn cầu của Washington dựa vào đồng đô la dầu mỏ (petrodollar), và khi nó không còn là đồng tiền dự trữ của thế giới, vị thế bá chủ của Mỹ sẽ chấm dứt.