Su-35 không còn cơ hội khi Mỹ dỡ bỏ hạn chế bán tiêm kích F-16 cho Thổ Nhĩ Kỳ? ảnh 1Su-35 không còn cơ hội khi Mỹ dỡ bỏ hạn chế bán tiêm kích F-16 cho Thổ Nhĩ Kỳ? ảnh 2Su-35 không còn cơ hội khi Mỹ dỡ bỏ hạn chế bán tiêm kích F-16 cho Thổ Nhĩ Kỳ? ảnh 3Su-35 không còn cơ hội khi Mỹ dỡ bỏ hạn chế bán tiêm kích F-16 cho Thổ Nhĩ Kỳ? ảnh 4Su-35 không còn cơ hội khi Mỹ dỡ bỏ hạn chế bán tiêm kích F-16 cho Thổ Nhĩ Kỳ? ảnh 5Su-35 không còn cơ hội khi Mỹ dỡ bỏ hạn chế bán tiêm kích F-16 cho Thổ Nhĩ Kỳ? ảnh 6Su-35 không còn cơ hội khi Mỹ dỡ bỏ hạn chế bán tiêm kích F-16 cho Thổ Nhĩ Kỳ? ảnh 7Su-35 không còn cơ hội khi Mỹ dỡ bỏ hạn chế bán tiêm kích F-16 cho Thổ Nhĩ Kỳ? ảnh 8Su-35 không còn cơ hội khi Mỹ dỡ bỏ hạn chế bán tiêm kích F-16 cho Thổ Nhĩ Kỳ? ảnh 9Su-35 không còn cơ hội khi Mỹ dỡ bỏ hạn chế bán tiêm kích F-16 cho Thổ Nhĩ Kỳ? ảnh 10Su-35 không còn cơ hội khi Mỹ dỡ bỏ hạn chế bán tiêm kích F-16 cho Thổ Nhĩ Kỳ? ảnh 11Su-35 không còn cơ hội khi Mỹ dỡ bỏ hạn chế bán tiêm kích F-16 cho Thổ Nhĩ Kỳ? ảnh 12Su-35 không còn cơ hội khi Mỹ dỡ bỏ hạn chế bán tiêm kích F-16 cho Thổ Nhĩ Kỳ? ảnh 13Su-35 không còn cơ hội khi Mỹ dỡ bỏ hạn chế bán tiêm kích F-16 cho Thổ Nhĩ Kỳ? ảnh 14Su-35 không còn cơ hội khi Mỹ dỡ bỏ hạn chế bán tiêm kích F-16 cho Thổ Nhĩ Kỳ? ảnh 15Su-35 không còn cơ hội khi Mỹ dỡ bỏ hạn chế bán tiêm kích F-16 cho Thổ Nhĩ Kỳ? ảnh 16

Su-35 không còn cơ hội khi Mỹ dỡ bỏ hạn chế bán tiêm kích F-16 cho Thổ Nhĩ Kỳ?

ANTD.VN - Thổ Nhĩ Kỳ sắp có tiêm kích F-16 phiên bản tiên tiến nhất của Mỹ, đây được xem như dấu chấm hết cho viễn cảnh Ankara mua Su-35 từ Nga.