Sớm hoàn thiện đề án xã hội học tập

  • 19/11/2012 23:37
  • 0 bình luận
  • Thành Nam
  • In bài
ANTĐ - Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa giao Bộ GD-ĐT chủ trì việc hoàn thiện và trình Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020. 

Cũng theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện về nội dung, kinh phí và triển khai thực hiện Đề án thành phần “Hỗ trợ lao động nông thôn học tập suốt đời”. Trong đó, có đề án thành phần “Đẩy mạnh hoạt động học tập suốt đời cho công nhân lao động trong các doanh nghiệp” có nhiệm vụ khuyến khích công nhân học tập; đồng thời vận động các chủ doanh nghiệp tạo điều kiện, hỗ trợ công nhân học tập, nâng cao tay nghề, khai thác các cơ hội học tập ở các trường, trung tâm dạy nghề, nhà văn hoá, trung tâm văn hoá.

Tin cùng chuyên mục