Sôi nổi Hội thao Cụm thi đua số 6 CATP Hà Nội năm 2022

ANTD.VN - Thực hiện Kế hoạch của CATP Hà Nội về việc tổ chức cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2021-2030, Cụm thi đua số 6 CATP đã tổ chức chương trình Hội thao năm 2022.