Đã khai trừ Đảng 47 đăng kiểm viên vi phạm

Đã khai trừ Đảng 47 đăng kiểm viên vi phạm

ANTD.VN - Đảng ủy Bộ GTVT đã  ban hành quyết định kỷ luật đối với 10 chi bộ bằng hình thức cảnh cáo, khai trừ Đảng đối với 47 đảng viên, đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với 24 đảng viên trong hệ thống đăng kiểm.