Đình chỉ 7 đăng kiểm viên tại Thanh Hóa

Đình chỉ 7 đăng kiểm viên tại Thanh Hóa

ANTĐ - Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa có quyết định đình chỉ 7 chức danh đăng kiểm viên Trung tâm Đăng kiểm 3601S - Thanh Hóa từ ngày ngày 21-4 do vi phạm trong quá trình kiểm định xe tải BKS: 36C-01686. Thời gian đình chỉ từ 6  tháng tới không thời hạn, trong đó 1 Phó Giám đốc cũng bị đình chỉ.