Có cần thiết thành lập hàng không vận tải IPP Air Cargo trong bối cảnh hiện nay?

Có cần thiết thành lập hàng không vận tải IPP Air Cargo trong bối cảnh hiện nay?

ANTD.VN - Bộ GTVT yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam nghiên cứu và tham gia ý kiến để xác định “Dự án thành lập Hãng hàng không IPP Air Cargo có thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, cho phép đầu tư của Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật về hàng không hay không”.