Sẽ thực hiện chế độ tiền lương mới với cán bộ, công chức từ 1-7-2022

  • 03/11/2020 10:23
  • 0 bình luận
  • P. Phương
  • In bài

ANTD.VN - Bộ Nội vụ cho biết, đại dịch Covid-19 và những thiệt hại do bão lũ gây ra đã ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng cân đối nguồn thực hiện cải cách chính sách tiền lương giai đoạn 2021 - 2025.

Sẽ thực hiện chế độ tiền lương mới với cán bộ, công chức từ 1-7-2022 ảnh 1

Bộ Nội vụ vừa có trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIV. Theo đó, cử tri cho rằng, việc không tăng lương trong năm 2020 là hợp lý nhưng đề nghị cần quan tâm hơn đến đối tượng chính sách và người làm việc ở cơ sở vì mức trợ cấp và tiền lương cho các đối tượng trên hiện nay rất thấp không đủ chi phí trong sinh hoạt hàng ngày.

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ cho hay, theo lộ trình nêu tại Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp thì từ năm 2021 sẽ áp dụng chế độ tiền lương mới thống nhất đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang trong toàn hệ thống chính trị.

Tuy nhiên, do trong năm 2020 đại dịch bệnh Covid-19 và bão lũ gần đây đã và đang tác động sâu rộng, toàn diện đến đời sống của nhân dân và các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại, đầu tư ở nước ta, ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế, khả năng cân đối ngân sách nhà nước và khả năng cân đối nguồn thực hiện cải cách chính sách tiền lương giai đoạn 2021 - 2025.

Trong bối cảnh đó, Bộ Nội vụ đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan báo cáo Chính phủ thống nhất trình Bộ Chính trị để trình Hội nghị Trung ương 13 khóa XII xem xét, quyết định chưa tăng lương trong năm 2020 và năm 2021; đồng thời lùi lộ trình thực hiện các quy định cụ thể về chế độ tiền lương mới đến ngày 01 tháng 7 năm 2022 (Bộ Chính trị đã đồng ý với đề xuất này và đã trình Hội nghị Trung ương 13).

Do đó, từ nay đến khi thực hiện chế độ tiền lương mới (ngày 01 tháng 7 năm 2022) Bộ Nội vụ sẽ cùng với các Bộ, cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện các nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới bảo đảm phù hợp với tình hình kinh tế, khả năng ngân sách và theo đúng quan điểm, mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ giải pháp cải cách chính sách tiền lương tại Nghị quyết số 27-NQ/TW, trình Bộ Chính trị thông qua để làm căn cứ cho các cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản quy định cụ thể chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang thuộc phạm vi quản lý.

Trong quá trình tiếp tục hoàn thiện nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới, Bộ Nội vụ sẽ nghiên cứu ý kiến phản ánh của cử tri để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quy định phù hợp.

Tin cùng chuyên mục