Sắp ban hành thông tư khuyến khích đầu tư vào nông thôn

(ANTĐ) - Dự kiến thời gian ban hành thông tư này là trước ngày 15-3 tới. Thông tin được Bộ KH-ĐT cho biết tại cuộc họp với các đơn vị về triển khai thực hiện Nghị định 61 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Sắp ban hành thông tư khuyến khích đầu tư vào nông thôn

(ANTĐ) - Dự kiến thời gian ban hành thông tư này là trước ngày 15-3 tới. Thông tin được Bộ KH-ĐT cho biết tại cuộc họp với các đơn vị về triển khai thực hiện Nghị định 61 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Vụ Kinh tế nông nghiệp (Bộ KH-ĐT) cho biết, Thông tư hướng dẫn Nghị định 61 đã qua 4 lần dự thảo song vẫn còn vướng ở các hướng dẫn về chi tiết lĩnh vực nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư; hồ sơ, thủ tục doanh nghiệp có dự án đầu tư vào khu vực này phải làm để có được chỉ tiêu hạn mức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư; hồ sơ, trình tự, thủ tục để biến chỉ tiêu thành hiện thực; thanh, quyết toán các khoản kinh phí hỗ trợ ưu đãi, hỗ trợ đầu tư; hướng dẫn nguồn vốn thực hiện nghị định, hướng dẫn cơ quan tài chính các địa phương cách thức lập dự toán ngân sách hàng năm để thực hiện nghị định...     

 Vân Hằng