Sản xuất mũ bảo hiểm cho phụ nữ dân tộc thiểu số

ANTĐ - Theo ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia, Ủy ban ATGT Quốc gia đã khởi động cuộc thi thiết kế MBH cho đồng bào dân tộc thiểu số. 

Tuy nhiên, sau khi tham khảo nhà sản xuất MBH, trước khi khởi động, cần bàn xem cách thức triển khai như thế nào và lấy ý kiến của các nhà văn hóa, sản xuất MBH.

Ủy ban ATGT Quốc gia sẽ có văn bản gửi Bộ KH-CN đề nghị nghiên cứu, sửa đổi bổ sung quy chuẩn về MBH dành cho phụ nữ dân tộc thiểu số, đồng thời sẽ đề nghị Bộ trưởng Bộ KH-CN cho sản xuất thí điểm.