Có sàn giao dịch nợ, ngân hàng vẫn không dễ bán nợ xấu

Có sàn giao dịch nợ, ngân hàng vẫn không dễ bán nợ xấu

ANTD.VN - Dù Sàn giao dịch nợ xấu đã được thành lập song thị trường mua bán nợ còn sơ khai; khuôn khổ pháp lý còn chưa đồng bộ, hạ tầng thị trường mới hình thành và phương thức mua bán nợ xấu còn hạn chế, thành phần tham gia thị trường còn chưa đa dạng…