• Hàng loạt dự án bất động sản có dấu hiệu vi phạm sắp bị thanh tra

    Hàng loạt dự án bất động sản có dấu hiệu vi phạm sắp bị thanh tra

    ANTD.VN - Hàng loạt dự án bất động sản đang bị Bộ Tài chính đề nghị thanh tra do có dấu hiệu không thực hiện đúng mục đích đầu tư, có dấu hiệu vi phạm pháp luật Đất đai và xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất chưa sát với giá thị trường làm thất thu ngân sách Nhà nước.