Rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng

ANTĐ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, chỉ số tiếp cận điện năng năm 2015 của Việt Nam tăng 22 bậc so với năm 2014 và đứng ở vị trí 108/189 theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới (WB). 

Đây là chỉ số thay đổi tốt nhất trong 10 chỉ số đánh giá về môi trường kinh doanh của Việt Nam. Theo đó, số ngày thực hiện của Việt Nam là 59 ngày (bao gồm các thủ tục của EVN và các đơn vị chức năng liên quan) tốt hơn các nước Indonesia, Timor-Leste, Campuchia, Lào, Myanmar. 

Cụ thể, thời gian thực hiện các công việc của ngành điện để cấp điện cho các khách hàng đấu nối vào lưới điện trung áp giảm từ 18 ngày xuống 16 ngày. Đến tháng 9-2015, thời gian rút ngắn chỉ còn 10 ngày, trong đó gộp thủ tục thỏa thuận đấu nối và thỏa thuận thiết kế thành thỏa thuận đấu nối và các yêu cầu kỹ thuật với thời gian thực hiện là 2,5 ngày; Rút ngắn thời gian nghiệm thu đóng điện công trình và ký kết hợp đồng mua bán điện xuống còn 6 ngày.