Rút ngắn thời gian ban hành văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư

  • 16/05/2016 05:43
  • 0 bình luận
  • Minh Trí
  • In bài

ANTĐ - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa yêu cầu các bộ, ngành phải tìm cách rút ngắn thời gian soạn thảo và ban hành các văn bản về điều kiện kinh doanh phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư.

Rút ngắn thời gian ban hành văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư ảnh 1Hàng nghìn điều kiện kinh doanh được quy định tại các thông tư sẽ hết hiệu lực từ 1-7

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ được giao chủ trì soạn thảo văn bản phải trực tiếp chỉ đạo việc soạn thảo, có kế hoạch cụ thể, phân công và xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân chủ trì và phối hợp trong quá trình soạn thảo, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, Bộ KH&ĐT và Văn phòng Chính phủ để có biện pháp rút ngắn thời gian soạn thảo, thẩm định, tiếp thu ý kiến, hoàn thiện dự thảo trình Chính phủ.

Theo Luật Đầu tư năm 2014, các bộ ngành, địa phương không được phép ban hành điều kiện kinh doanh và từ ngày 1-7 tới đây, các điều kiện kinh doanh quy định tại thông tư của cấp bộ sẽ hết hiệu lực thi hành. Như vậy, phải xây dựng các nghị định về điều kiện đầu tư kinh doanh để thay thế các thông tư hết hiệu lực.

Đây được coi là nội dung cải cách nổi bật nhất trong Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, nhưng cũng vấp phải nhiều khó khăn, rào cản nhất trong triển khai, mà trước tiên là do khối lượng công việc rất lớn với thời gian còn lại rất hạn hẹp. Đến nay, chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến thời hạn cuối cùng, trong khi theo thống kê của Bộ KH&ĐT, hiện có hàng nghìn điều kiện kinh doanh tại hàng trăm thông tư của các bộ, ngành.

Đã có những ý kiến đề nghị Chính phủ trình cấp có thẩm quyền xin lùi thời hạn đến sau ngày 1-7, tiếp tục áp dụng các thông tư để có thêm thời gian xây dựng nghị định. Tuy nhiên, Thủ tướng đã yêu cầu việc ban hành các nghị định phải kiên quyết xong trước 1-7, đúng thời hạn luật định và phải trình Chính phủ các dự thảo nghị định trước ngày 30-5.

 “Hết thời hạn nêu trên, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chưa ký trình Chính phủ các nghị  định trong phạm vi quản lý sẽ chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ”, Thủ tướng chỉ rõ.

Tin cùng chuyên mục