Romania muốn mua hệ thống đánh chặn Romania muốn mua hệ thống đánh chặn Romania muốn mua hệ thống đánh chặn Romania muốn mua hệ thống đánh chặn Romania muốn mua hệ thống đánh chặn Romania muốn mua hệ thống đánh chặn Romania muốn mua hệ thống đánh chặn Romania muốn mua hệ thống đánh chặn Romania muốn mua hệ thống đánh chặn Romania muốn mua hệ thống đánh chặn Romania muốn mua hệ thống đánh chặn Romania muốn mua hệ thống đánh chặn Romania muốn mua hệ thống đánh chặn Romania muốn mua hệ thống đánh chặn Romania muốn mua hệ thống đánh chặn Romania muốn mua hệ thống đánh chặn Romania muốn mua hệ thống đánh chặn Romania muốn mua hệ thống đánh chặn Romania muốn mua hệ thống đánh chặn Romania muốn mua hệ thống đánh chặn Romania muốn mua hệ thống đánh chặn Romania muốn mua hệ thống đánh chặn

Romania muốn mua hệ thống đánh chặn "Vòm sắt" của Israel

ANTD.VN - Romania đã yêu cầu mua được mua hệ thống đánh chặn "Vòm sắt" của Israel để tăng cường năng lực phòng thủ. Với hiệu năng thực chiến xuất sắc, "Vòm sắt" của Israel được đánh giá là hệ thống phòng thủ tầm thấp tốt nhất thế giới.