Rà soát điều kiện hoạt động một số trạm đăng kiểm

ANTD.VN - Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã thành lập các đoàn kiểm tra để rà soát đánh giá điều kiện hoạt động một số trạm đăng kiểm.