Quyết liệt hơn nữa với án tồn đọng

Vừa qua, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác thi hành án dân sự (THADS) báo cáo chi tiết về kết quả THADS năm 2009 và phương hướng nhiệm vụ năm 2010.

Thi hành án dân sự năm 2010:

Quyết liệt hơn nữa với án tồn đọng

Vừa qua, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác thi hành án dân sự (THADS) báo cáo chi tiết về kết quả THADS năm 2009 và phương hướng nhiệm vụ năm 2010.

Theo thống kê, năm 2009, các cơ quan THADS thụ lý 662.961 việc, đã thi hành xong 354.490 việc, đạt 81,05% số việc có điều kiện thi hành; đã thi hành xong 6.621,7 tỷ, đạt 70,5%.

Mặc dù số việc và tiền thi hành xong vượt chỉ tiêu đề ra nhưng số lượng việc tồn đọng vẫn nhiều, trong số 270.925 việc còn phải thi hành thì có hơn 188.000 việc chưa có điều kiện, với tổng số tiền phải thi hành là 17.199 tỷ 843 triệu đồng.

Đánh giá về công tác THADS thời gian qua và phương hướng trong năm tới, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường nhấn mạnh: Trong năm 2010 phải quyết liệt với án tồn đọng, hạn chế khiếu kiện về THA. Đặc biệt, Bộ trưởng cho biết sắp tới Bộ sẽ ban hành Thông tư về thống kê THA, tiến tới không được hàng ngày, hàng tuần thì hàng tháng phải có thống kê kết quả của địa phương về máy chủ để kiểm soát tình trạng án tồn đọng. Lâu dài, bằng công nghệ thông tin, người dân có thể lên mạng để biết được việc của mình đã được giải quyết tới đâu. Công khai về kết quả, quy trình THA cũng là biện pháp tốt hạn chế khiếu kiện.

Công Minh