Quốc hội thống nhất bổ sung 15.000 tỷ đồng từ ngân sách để GPMB sân bay Long Thành

  • 24/11/2017 15:21
  • 0 bình luận
  • Duy Tiến
  • In bài
ANTD.VN -Trong tổng mức vốn hơn 22.900 tỷ đồng cần để giải phóng mặt bằng (GPMB) làm sân bay Long Thành, ngoài nguồn 5.000 tỷ đồng đã được Quốc hội bố trí vốn trước đó, Quốc hội thống nhất sẽ bổ sung thêm 15.000 tỷ đồng nữa từ ngân sách…
Quốc hội thống nhất số tiền gần 23.000 tỷ đồng để GPMB làm sân bay Long Thành

Quốc hội thống nhất số tiền gần 23.000 tỷ đồng để GPMB làm sân bay Long Thành

Chiều nay, 24-11, với 91,4% ĐBQH có mặt biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Theo đó, việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tiến hành một lần và hoàn thành trước năm 2021.

Nghị quyết nêu rõ ,tổng mức đầu tư Dự án hơn 22.900 tỷ đồng. Diện tích đất thu hồi hơn 5.300 ha, trong đó, diện tích đất của Dự án là 5.000 ha, diện tích đất khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn là hơn 282 ha, diện tích đất phân khu III của khu tái định cư Bình Sơn là 97 ha, diện tích đất khu nghĩa trang là 20 ha. 

Triển khai dự án, Quốc hội giao Chính phủ quy định cụ thể mức hỗ trợ đối với hộ gia đình bị ảnh hưởng thu nhập trên cơ sở bảo đảm hài hòa với các dự án đã thực hiện trên địa bàn. Chính phủ giao UBND tỉnh Đồng Nai quản lý, khai thác, sử dụng quỹ đất đã được thu hồi nhưng chưa xây dựng cơ sở hạ tầng của Cảng hàng không quốc tế Long Thành và có trách nhiệm giao lại đất theo tiến độ triển khai Dự án. Ưu tiên cho thuê đất đối với các hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp bị thu hồi.

Về nguồn vốn cho dự án, ngoài nguồn vốn 5.000 tỷ đồng đã được Quốc hội bố trí, Quốc hội thống nhất bổ sung 15.000 tỷ đồng trong tổng số 80.000 tỷ đồng cho các dự án quan trọng quốc gia theo Nghị quyết số 26/2016/QH14 ngày 10/11/2016 của Quốc hội; 2.938 tỷ đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất, giao đất tái định cư giai đoạn đầu, trường hợp không thu đủ từ nguồn thu tiền sử dụng đất, giao đất tái định cư giai đoạn đầu thì Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định từ nguồn nằm trong kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020.

Toàn bộ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất tái định cư, cho thuê đất thuộc Dự án được hoàn trả vào ngân sách trung ương.

Chính phủ có trách nhiệm chỉ đạo các Bộ, ngành có liên quan và UBND tỉnh Đồng Nai phối hợp hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án trình Hội đồng thẩm định Nhà nước để báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư Dự án; Rà soát đơn giá bồi thường, hỗ trợ để bảo đảm công bằng giữa tổ chức với hộ gia đình, cá nhân.

Cùng đó, quy hoạch, thiết kế các lô đất nền của khu tái định cư, suất tái định cư tối thiểu phù hợp với nhu cầu và khả năng chi trả của người dân có đất bị thu hồi; Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bảo đảm công khai, minh bạch, đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, ổn định cuộc sống của người dân, hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có đất bị thu hồi…

Tin cùng chuyên mục