• Hạn chế chồng chéo, mâu thuẫn trong quản lý tài nguyên vùng bờ Việt Nam

    Hạn chế chồng chéo, mâu thuẫn trong quản lý tài nguyên vùng bờ Việt Nam

    ANTD.VN - Tại Hội thảo quốc tế hướng dẫn xây dựng và triển khai Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ diễn ra tại Hà Nội, ngày 25-11, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam cho biết đang tiến hành xây dựng bộ hướng dẫn này và dự kiến trình Bộ TN-MT ban hành vào tháng 12-2016.