Quản lý, sử dụng các nguồn thu chi hết sức chặt chẽ

  • 27/02/2016 06:35
  • 0 bình luận
  • H.Q
  • In bài

ANTĐ - Đại tá Đoàn Ngọc Hùng - Phó Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh yêu cầu này tại Hội nghị Giao dự toán ngân sách năm 2016 cho các đơn vị kinh phí cấp III thuộc CATP. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Cục Tài chính, Bộ Công an.

Theo Đại tá Đoàn Ngọc Hùng, việc giao dự toán cho các đơn vị là việc làm thường xuyên hàng năm theo quy định của Bộ Công an, nhằm tạo sự chủ động, sáng tạo cho Thủ trưởng các đơn vị trong điều hành sử dụng ngân sách Nhà nước phục vụ công tác công an ở đơn vị.

Căn cứ vào chỉ tiêu kinh phí được giao, các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch quản lý, sử dụng cho những nhu cầu cần thiết, đảm bảo thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí, tiêu cực. Việc quản lý sử dụng phải đảm bảo hết sức chặt chẽ, đúng Luật Ngân sách, đúng mục đích, đối tượng, đúng nguồn kinh phí được cấp và nội dung chi theo quy định. 

Nhận xét trong những năm qua, các đơn vị được thụ hưởng ngân sách đã thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng, chi tiêu để phục vụ công tác chiến đấu, xây dựng lực lượng, đồng chí Phó Giám đốc cũng đã gợi mở một số nhiệm vụ trọng tâm đối với các đơn vị trong công tác điều hành, quản lý, chi tiêu ngân sách năm 2016.

Đó là chủ động trong việc lập, phân bổ và quản lý điều hành ngân sách; chấp hành nghiêm túc chế độ, tiêu chuẩn định mức chi ngân sách; thủ trưởng các đơn vị chủ động quản lý, điều hành và sử dụng ngân sách; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; cải cách hành chính, công khai tài chính, ngân sách Nhà nước…

Tại hội nghị, chỉ huy Phòng Tài chính, CATP đã công bố các Quyết định của Bộ Công an và UBND thành phố về giao chỉ tiêu thu chi Ngân sách Nhà nước năm 2016. 

Tin cùng chuyên mục