Quản lý quét mã QR khai báo y tế để phòng chống dịch bệnh hiệu quả

ANTD.VN - Khai báo y tế là quy định bắt buộc đối với người dân khi đến bất kỳ địa điểm, cơ quan, hay các đơn vị  nhằm quản lý, giám sát các yếu tố dịch tễ cũng như phát hiện kịp thời các trường hợp có dấu hiệu bất thường liên quan đến dịch bệnh COVID-19. Trên cơ sở này, Bộ Công an đã tăng cường hệ thống camera tự động quét mã trong công tác quản lý khai báo y tế.