Quân đội Ukraine có thể tiếp cận biên giới Crimea chỉ trong vòng 2 - 4 tháng ảnh 1Quân đội Ukraine có thể tiếp cận biên giới Crimea chỉ trong vòng 2 - 4 tháng ảnh 2Quân đội Ukraine có thể tiếp cận biên giới Crimea chỉ trong vòng 2 - 4 tháng ảnh 3Quân đội Ukraine có thể tiếp cận biên giới Crimea chỉ trong vòng 2 - 4 tháng ảnh 4Quân đội Ukraine có thể tiếp cận biên giới Crimea chỉ trong vòng 2 - 4 tháng ảnh 5Quân đội Ukraine có thể tiếp cận biên giới Crimea chỉ trong vòng 2 - 4 tháng ảnh 6Quân đội Ukraine có thể tiếp cận biên giới Crimea chỉ trong vòng 2 - 4 tháng ảnh 7Quân đội Ukraine có thể tiếp cận biên giới Crimea chỉ trong vòng 2 - 4 tháng ảnh 8Quân đội Ukraine có thể tiếp cận biên giới Crimea chỉ trong vòng 2 - 4 tháng ảnh 9Quân đội Ukraine có thể tiếp cận biên giới Crimea chỉ trong vòng 2 - 4 tháng ảnh 10Quân đội Ukraine có thể tiếp cận biên giới Crimea chỉ trong vòng 2 - 4 tháng ảnh 11Quân đội Ukraine có thể tiếp cận biên giới Crimea chỉ trong vòng 2 - 4 tháng ảnh 12Quân đội Ukraine có thể tiếp cận biên giới Crimea chỉ trong vòng 2 - 4 tháng ảnh 13Quân đội Ukraine có thể tiếp cận biên giới Crimea chỉ trong vòng 2 - 4 tháng ảnh 14

Quân đội Ukraine có thể tiếp cận biên giới Crimea chỉ trong vòng 2 - 4 tháng

ANTD.VN - Quân đội Ukraine theo dự báo của Cựu tư lệnh Lục quân Mỹ thì có thể sớm phát triển lực lượng tới sát biên giới Crimea.