Quân đội Nga chuẩn bị rút khỏi Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ảnh 1Quân đội Nga chuẩn bị rút khỏi Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ảnh 2Quân đội Nga chuẩn bị rút khỏi Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ảnh 3Quân đội Nga chuẩn bị rút khỏi Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ảnh 4Quân đội Nga chuẩn bị rút khỏi Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ảnh 5Quân đội Nga chuẩn bị rút khỏi Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ảnh 6Quân đội Nga chuẩn bị rút khỏi Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ảnh 7Quân đội Nga chuẩn bị rút khỏi Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ảnh 8Quân đội Nga chuẩn bị rút khỏi Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ảnh 9Quân đội Nga chuẩn bị rút khỏi Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ảnh 10Quân đội Nga chuẩn bị rút khỏi Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ảnh 11Quân đội Nga chuẩn bị rút khỏi Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ảnh 12Quân đội Nga chuẩn bị rút khỏi Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ảnh 13Quân đội Nga chuẩn bị rút khỏi Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ảnh 14Quân đội Nga chuẩn bị rút khỏi Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ảnh 15

Quân đội Nga chuẩn bị rút khỏi Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

ANTD.VN - Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia có thể sớm quay trở lại thuộc quyền kiểm soát của Ukraine khi Quân đội Nga rút đi.