• Du lịch "mùa vàng" Hoàng Su Phì theo hình thức trực tuyến

    Du lịch "mùa vàng" Hoàng Su Phì theo hình thức trực tuyến

    ANTD.VN - Thay vì tổ chức trực tiếp, tỉnh Hà Giang sẽ phối hợp với Tập đoàn FPT tổ chức chương trình du lịch “Qua những miền di sản ruộng bậc thang" Hoàng Su Phì lần thứ VI-năm 2021 theo hình thức trực tuyến, trên nền tảng số của FPT nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh của Hà Giang, đồng thời xúc tiến thương mại các sản phẩm đặc thù của tỉnh.