Quả bom nhiệt hạch chấm dứt cuộc đua hạt nhân Mỹ - Liên Xô ảnh 1Quả bom nhiệt hạch chấm dứt cuộc đua hạt nhân Mỹ - Liên Xô ảnh 2Quả bom nhiệt hạch chấm dứt cuộc đua hạt nhân Mỹ - Liên Xô ảnh 3Quả bom nhiệt hạch chấm dứt cuộc đua hạt nhân Mỹ - Liên Xô ảnh 4Quả bom nhiệt hạch chấm dứt cuộc đua hạt nhân Mỹ - Liên Xô ảnh 5Quả bom nhiệt hạch chấm dứt cuộc đua hạt nhân Mỹ - Liên Xô ảnh 6Quả bom nhiệt hạch chấm dứt cuộc đua hạt nhân Mỹ - Liên Xô ảnh 7Quả bom nhiệt hạch chấm dứt cuộc đua hạt nhân Mỹ - Liên Xô ảnh 8Quả bom nhiệt hạch chấm dứt cuộc đua hạt nhân Mỹ - Liên Xô ảnh 9Quả bom nhiệt hạch chấm dứt cuộc đua hạt nhân Mỹ - Liên Xô ảnh 10Quả bom nhiệt hạch chấm dứt cuộc đua hạt nhân Mỹ - Liên Xô ảnh 11Quả bom nhiệt hạch chấm dứt cuộc đua hạt nhân Mỹ - Liên Xô ảnh 12Quả bom nhiệt hạch chấm dứt cuộc đua hạt nhân Mỹ - Liên Xô ảnh 13Quả bom nhiệt hạch chấm dứt cuộc đua hạt nhân Mỹ - Liên Xô ảnh 14Quả bom nhiệt hạch chấm dứt cuộc đua hạt nhân Mỹ - Liên Xô ảnh 15Quả bom nhiệt hạch chấm dứt cuộc đua hạt nhân Mỹ - Liên Xô ảnh 16Quả bom nhiệt hạch chấm dứt cuộc đua hạt nhân Mỹ - Liên Xô ảnh 17Quả bom nhiệt hạch chấm dứt cuộc đua hạt nhân Mỹ - Liên Xô ảnh 18Quả bom nhiệt hạch chấm dứt cuộc đua hạt nhân Mỹ - Liên Xô ảnh 19Quả bom nhiệt hạch chấm dứt cuộc đua hạt nhân Mỹ - Liên Xô ảnh 20

Quả bom nhiệt hạch chấm dứt cuộc đua hạt nhân Mỹ - Liên Xô

ANTD.VN - Với sức công phá tương đương 57 triệu tấn thuốc nổ TNT tức gấp 3.000 lần quả bom nguyên tử Mỹ ném xuống Nhật Bản. Bom nhiệt hạch RDS-220 (Bom Sa Hoàng) của Liên Xô là một nhân tố làm chấm dứt cuộc đua hạt nhân giữa hai cường quốc này.