UAV tự sát Lancet của Nga khiến loạt khí tài ‘khủng’ của Ukraine bị phá hủy ảnh 1UAV tự sát Lancet của Nga khiến loạt khí tài ‘khủng’ của Ukraine bị phá hủy ảnh 2UAV tự sát Lancet của Nga khiến loạt khí tài ‘khủng’ của Ukraine bị phá hủy ảnh 3UAV tự sát Lancet của Nga khiến loạt khí tài ‘khủng’ của Ukraine bị phá hủy ảnh 4UAV tự sát Lancet của Nga khiến loạt khí tài ‘khủng’ của Ukraine bị phá hủy ảnh 5UAV tự sát Lancet của Nga khiến loạt khí tài ‘khủng’ của Ukraine bị phá hủy ảnh 6UAV tự sát Lancet của Nga khiến loạt khí tài ‘khủng’ của Ukraine bị phá hủy ảnh 7UAV tự sát Lancet của Nga khiến loạt khí tài ‘khủng’ của Ukraine bị phá hủy ảnh 8UAV tự sát Lancet của Nga khiến loạt khí tài ‘khủng’ của Ukraine bị phá hủy ảnh 9UAV tự sát Lancet của Nga khiến loạt khí tài ‘khủng’ của Ukraine bị phá hủy ảnh 10UAV tự sát Lancet của Nga khiến loạt khí tài ‘khủng’ của Ukraine bị phá hủy ảnh 11UAV tự sát Lancet của Nga khiến loạt khí tài ‘khủng’ của Ukraine bị phá hủy ảnh 12UAV tự sát Lancet của Nga khiến loạt khí tài ‘khủng’ của Ukraine bị phá hủy ảnh 13UAV tự sát Lancet của Nga khiến loạt khí tài ‘khủng’ của Ukraine bị phá hủy ảnh 14UAV tự sát Lancet của Nga khiến loạt khí tài ‘khủng’ của Ukraine bị phá hủy ảnh 15UAV tự sát Lancet của Nga khiến loạt khí tài ‘khủng’ của Ukraine bị phá hủy ảnh 16UAV tự sát Lancet của Nga khiến loạt khí tài ‘khủng’ của Ukraine bị phá hủy ảnh 17UAV tự sát Lancet của Nga khiến loạt khí tài ‘khủng’ của Ukraine bị phá hủy ảnh 18UAV tự sát Lancet của Nga khiến loạt khí tài ‘khủng’ của Ukraine bị phá hủy ảnh 19UAV tự sát Lancet của Nga khiến loạt khí tài ‘khủng’ của Ukraine bị phá hủy ảnh 20UAV tự sát Lancet của Nga khiến loạt khí tài ‘khủng’ của Ukraine bị phá hủy ảnh 21UAV tự sát Lancet của Nga khiến loạt khí tài ‘khủng’ của Ukraine bị phá hủy ảnh 22UAV tự sát Lancet của Nga khiến loạt khí tài ‘khủng’ của Ukraine bị phá hủy ảnh 23UAV tự sát Lancet của Nga khiến loạt khí tài ‘khủng’ của Ukraine bị phá hủy ảnh 24UAV tự sát Lancet của Nga khiến loạt khí tài ‘khủng’ của Ukraine bị phá hủy ảnh 25UAV tự sát Lancet của Nga khiến loạt khí tài ‘khủng’ của Ukraine bị phá hủy ảnh 26UAV tự sát Lancet của Nga khiến loạt khí tài ‘khủng’ của Ukraine bị phá hủy ảnh 27UAV tự sát Lancet của Nga khiến loạt khí tài ‘khủng’ của Ukraine bị phá hủy ảnh 28UAV tự sát Lancet của Nga khiến loạt khí tài ‘khủng’ của Ukraine bị phá hủy ảnh 29

UAV tự sát Lancet của Nga khiến loạt khí tài ‘khủng’ của Ukraine bị phá hủy

ANTD.VN -  Giới chuyên gia nhận định, UAV tự sát Lancet của Nga đang đặt ra bài toán khó cho Ukraine khi nó đã phá hủy nhiều khí tài hiện đại mà phương Tây chuyển cho Kiev.