Cán bộ chủ chốt Công an Hà Nội dự hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

Cán bộ chủ chốt Công an Hà Nội dự hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

ANTD.VN -   Trong cả ngày hôm nay (12-6), tại hội trường lớn CATP Hà Nội, cán bộ chủ chốt của CATP đã tham dự Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".
Lực lượng vũ trang Thủ đô là tham mưu, nòng cốt

Lực lượng vũ trang Thủ đô là tham mưu, nòng cốt

ANTD.VN -  Một trong những bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình số 05; đó là xác định nhiệm vụ tăng cường quốc phòng – an ninh, bảo đảm TTATXH là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, liên tục của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, trong đó lực lượng vũ trang Thủ đô là tham mưu, nòng cốt.