Phê duyệt Chương trình tín dụng hỗ trợ giảm nghèo

(ANTĐ) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản phê duyệt kết quả đàm phán Chương trình tín dụng hỗ trợ giảm nghèo 9 (PRSC 9) với Ngân hàng Thế giới (WB).

Phê duyệt Chương trình tín dụng hỗ trợ giảm nghèo

(ANTĐ) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản phê duyệt kết quả đàm phán Chương trình tín dụng hỗ trợ giảm nghèo 9 (PRSC 9) với Ngân hàng Thế giới (WB).

Theo đó, Thủ tướng ủy quyền cho Thống đốc NHNN ký Hiệp định Tài trợ và các văn kiện pháp lý liên quan của Chương trình PRSC 9 với đại diện WB. Thủ tướng đồng ý tiếp nhận các khoản đồng tài trợ theo các hình thức cho vay ưu đãi và viện trợ không hoàn lại trong khuôn khổ chương trình PRSC9.

Thời gian qua, các chương trình PRSC không chỉ hỗ trợ về vốn cho công cuộc xoá đói giảm nghèo ở nước ta mà còn là diễn đàn cho các nhà tài trợ, cộng đồng quốc tế trao đổi, tham gia góp ý vào chiến lược phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, nâng cao tính minh bạch trong sử dụng các nguồn vốn, thu chi ngân sách…

Anh Tú