Phát triển kinh tế tri thức

(ANTĐ) - “Một trong những quan điểm có tầm chiến lược và phù hợp với xu thế phát triển của thời đại, được nêu trong định hướng phát triển là Thủ đô phải đi đầu trong phát triển kinh tế tri thức.

Phó Giám đốc Đại học quốc gia Hà Nội Phùng Xuân Nhạ:

Phát triển kinh tế tri thức

(ANTĐ) - “Một trong những quan điểm có tầm chiến lược và phù hợp với xu thế phát triển của thời đại, được nêu trong định hướng phát triển là Thủ đô phải đi đầu trong phát triển kinh tế tri thức.

 Cần nhanh chóng hoàn thành quy hoạch tổng thể các trường, viện ở Hà Nội, tạo nên các đô thị đại học gắn liền với các khu công nghiệp, khu chế xuất. Đồng thời, Hà Nội nên hỗ trợ để các đại học, viện nghiên cứu xây dựng các khu “công viên” khoa học, vườn ươm công nghệ… Đây là nơi thuận lợi để hình thành, nuôi dưỡng và triển khai các ý tưởng khoa học-công nghệ mới, sản phẩm mới có hàm lượng khoa học cao, nhằm đẩy nhanh phát triển kinh tế của Hà Nội theo hướng kinh tế tri thức”.