Pháo tự hành Krab Ba Lan cung cấp cho Ukraine vì sao bị 'xé toạc' nòng?Pháo tự hành Krab Ba Lan cung cấp cho Ukraine vì sao bị 'xé toạc' nòng?Pháo tự hành Krab Ba Lan cung cấp cho Ukraine vì sao bị 'xé toạc' nòng?Pháo tự hành Krab Ba Lan cung cấp cho Ukraine vì sao bị 'xé toạc' nòng?Pháo tự hành Krab Ba Lan cung cấp cho Ukraine vì sao bị 'xé toạc' nòng?Pháo tự hành Krab Ba Lan cung cấp cho Ukraine vì sao bị 'xé toạc' nòng?Pháo tự hành Krab Ba Lan cung cấp cho Ukraine vì sao bị 'xé toạc' nòng?Pháo tự hành Krab Ba Lan cung cấp cho Ukraine vì sao bị 'xé toạc' nòng?Pháo tự hành Krab Ba Lan cung cấp cho Ukraine vì sao bị 'xé toạc' nòng?Pháo tự hành Krab Ba Lan cung cấp cho Ukraine vì sao bị 'xé toạc' nòng?Pháo tự hành Krab Ba Lan cung cấp cho Ukraine vì sao bị 'xé toạc' nòng?Pháo tự hành Krab Ba Lan cung cấp cho Ukraine vì sao bị 'xé toạc' nòng?Pháo tự hành Krab Ba Lan cung cấp cho Ukraine vì sao bị 'xé toạc' nòng?Pháo tự hành Krab Ba Lan cung cấp cho Ukraine vì sao bị 'xé toạc' nòng?Pháo tự hành Krab Ba Lan cung cấp cho Ukraine vì sao bị 'xé toạc' nòng?Pháo tự hành Krab Ba Lan cung cấp cho Ukraine vì sao bị 'xé toạc' nòng?Pháo tự hành Krab Ba Lan cung cấp cho Ukraine vì sao bị 'xé toạc' nòng?Pháo tự hành Krab Ba Lan cung cấp cho Ukraine vì sao bị 'xé toạc' nòng?Pháo tự hành Krab Ba Lan cung cấp cho Ukraine vì sao bị 'xé toạc' nòng?Pháo tự hành Krab Ba Lan cung cấp cho Ukraine vì sao bị 'xé toạc' nòng?Pháo tự hành Krab Ba Lan cung cấp cho Ukraine vì sao bị 'xé toạc' nòng?

Pháo tự hành Krab Ba Lan cung cấp cho Ukraine vì sao bị 'xé toạc' nòng?

ANTD.VN - Pháo tự hành Krab Ba Lan cung cấp cho quân đội Ukraine đã bị xé toạc nòng trong lúc đang tác chiến, nguyên nhân được cho là do tác chiến với cường độ quá cao.