Nhiều doanh nghiệp nông nghiệp giải thể

  • 16/10/2014 07:30
  • 0 bình luận
  • Hạ Quỳnh
  • In bài

ANTĐ - Tại Diễn đàn nông nghiệp 2014 diễn ra sáng qua 15-10, Tổng cục Thống kê cho biết, tính đến 31-12-2012, cả nước có khoảng 3.500 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông lâm, thủy sản, chiếm 1,6% tổng số doanh nghiệp cả nước, chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

Năm 2013, cả nước thành lập mới 1.020 doanh nghiệp trong lĩnh vực nông lâm thủy sản, giảm 14% so với năm 2012, trong khi đó có đến 1.332 doanh nghiệp giải thể hoặc ngừng hoạt động. Số giải thể còn cao hơn số thành lập mới.

Đến nay, khu vực doanh nghiệp tư nhân mới chỉ đóng góp 7,1% GDP trong lĩnh vực nông - lâm - thủy sản; trong toàn bộ nền kinh tế, khu vực doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp mới chỉ đóng góp 12% GDP.

Tin cùng chuyên mục