Nhiều điểm dân cư chưa có quy hoạch

(ANTĐ) - Ngày 1-2, Vụ Kiến trúc-Quy hoạch xây dựng (Bộ Xây dựng) cho biết, tỷ lệ bình quân số xã có quy hoạch xây dựng hiện nay mới đạt khoảng 23,8%.

Nhiều điểm dân cư chưa có quy hoạch

(ANTĐ) - Ngày 1-2, Vụ Kiến trúc-Quy hoạch xây dựng (Bộ Xây dựng) cho biết, tỷ lệ bình quân số xã có quy hoạch xây dựng hiện nay mới đạt khoảng 23,8%.

Tuy nhiên, tỷ lệ này có sự chênh lệch lớn giữa các vùng miền. Cụ thể, đồng bằng sông Hồng tỷ lệ đạt 27%, Bắc Trung bộ 6,4%, duyên hải Nam Trung bộ 21%, Tây Nguyên 23%, Đông Nam bộ 31%, đồng bằng sông Cửu Long 42%. Ngoài ra, quy hoạch chủ yếu là khu vực trung tâm xã, còn các điểm dân cư nông thôn hầu như chưa có. Ngoài ra, chất lượng đồ án quy hoạch thấp, không thu hút được nguồn lực đầu tư phát triển.

Nguyên nhân là do lực lượng tư vấn lập quy hoạch xây dựng nông thôn thiếu, chủ yếu dựa vào 16 viện thuộc Trung ương và 47 trung tâm thuộc sở xây dựng địa phương; cơ chế chính sách rườm rà; kinh phí lập quy hoạch quá thiếu.

N.Khánh