Nhật Bản viện trợ ô tô thế hệ mới cho CATP Hà Nội

ANTĐ - Chính phủ Nhật Bản và UBND TP Hà Nội vừa ký kết công hàm trao đổi dự án Viện trợ không hoàn lại “Phi dự án phổ biến công nghệ Nhật Bản”. Qua đó, CATP Hà Nội sẽ nhận được gói viện trợ xe ô tô thế hệ mới của Nhật Bản, với tổng trị giá 500 triệu Yên, tương đương 4,85 triệu đô la Mỹ.