Nhật bản đánh dấu 6 tháng thảm họa động đất và sóng thần

ANTĐ -Vào chủ nhật vừa qua, Nhật bản đã đánh dấu mốc thời gian 6 tháng kể từ ngày xảy ra thảm họa động đất và sóng thần vào 11/3/2011.