Ngoại trưởng Lavrov: Chừng nào Nga còn mạnh, Mỹ sẽ không thể kiểm soát châu Âu ảnh 1Ngoại trưởng Lavrov: Chừng nào Nga còn mạnh, Mỹ sẽ không thể kiểm soát châu Âu ảnh 2Ngoại trưởng Lavrov: Chừng nào Nga còn mạnh, Mỹ sẽ không thể kiểm soát châu Âu ảnh 3Ngoại trưởng Lavrov: Chừng nào Nga còn mạnh, Mỹ sẽ không thể kiểm soát châu Âu ảnh 4Ngoại trưởng Lavrov: Chừng nào Nga còn mạnh, Mỹ sẽ không thể kiểm soát châu Âu ảnh 5Ngoại trưởng Lavrov: Chừng nào Nga còn mạnh, Mỹ sẽ không thể kiểm soát châu Âu ảnh 6Ngoại trưởng Lavrov: Chừng nào Nga còn mạnh, Mỹ sẽ không thể kiểm soát châu Âu ảnh 7Ngoại trưởng Lavrov: Chừng nào Nga còn mạnh, Mỹ sẽ không thể kiểm soát châu Âu ảnh 8Ngoại trưởng Lavrov: Chừng nào Nga còn mạnh, Mỹ sẽ không thể kiểm soát châu Âu ảnh 9Ngoại trưởng Lavrov: Chừng nào Nga còn mạnh, Mỹ sẽ không thể kiểm soát châu Âu ảnh 10Ngoại trưởng Lavrov: Chừng nào Nga còn mạnh, Mỹ sẽ không thể kiểm soát châu Âu ảnh 11Ngoại trưởng Lavrov: Chừng nào Nga còn mạnh, Mỹ sẽ không thể kiểm soát châu Âu ảnh 12Ngoại trưởng Lavrov: Chừng nào Nga còn mạnh, Mỹ sẽ không thể kiểm soát châu Âu ảnh 13Ngoại trưởng Lavrov: Chừng nào Nga còn mạnh, Mỹ sẽ không thể kiểm soát châu Âu ảnh 14Ngoại trưởng Lavrov: Chừng nào Nga còn mạnh, Mỹ sẽ không thể kiểm soát châu Âu ảnh 15Ngoại trưởng Lavrov: Chừng nào Nga còn mạnh, Mỹ sẽ không thể kiểm soát châu Âu ảnh 16

Ngoại trưởng Lavrov: Chừng nào Nga còn mạnh, Mỹ sẽ không thể kiểm soát châu Âu

ANTD.VN - Mỹ sẽ không thể kiểm soát châu Âu chừng nào nước Nga còn mạnh là lời khẳng định được Ngoại trưởng Sergei Lavrov đưa ra.