Nghiệm thu Đề tài "Phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn thành phố Hà Nội"

  • 03/12/2021 17:34
  • 0 bình luận
  • Thu Trang
  • In bài
ANTD.VN -  Đề tài "Phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn thành phố Hà Nội", do Thiếu tướng, Tiến sỹ Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP làm chủ nhiệm.

Ngày 2-12, tại Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Hội đồng nghiệm thu Đề tài "Phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn thành phố Hà Nội", do Thiếu tướng, Tiến sỹ Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP làm chủ nhiệm Đề tài đã tổ chức họp đánh giá kết quả quá trình thực hiện và kết quả đạt được của Đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố.

Nghiệm thu Đề tài "Phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn thành phố Hà Nội" ảnh 1

Thiếu tướng, Tiến sỹ Nguyễn Thanh Tùng trao đổi, đánh giá về Đề tài

Trên cơ sở đánh giá thực trạng công tác phòng, chống tội phạm và các vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn thành phố Hà Nội, Ban chủ nhiệm đề tài đã hệ thống hóa và luận giải những vấn đề lý luận, thực tiễn, cũng như dự báo, đề xuất giải pháp, kiến nghị góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm “tín dụng đen”.

Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học Sở Khoa học và công nghệ đã ghi nhận hoạt động nghiên cứu khoa học nghiêm túc của Ban chủ nhiệm Đề tài "Phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn thành phố Hà Nội".

Đây là lần đầu tiên có một Đề tài nghiên cứu khoa học làm sáng tỏ những vấn đề cơ bản về tội phạm và các vi pham pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen".

Nghiệm thu Đề tài "Phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn thành phố Hà Nội" ảnh 2

Hội đồng nghiệm thu đề tài chụp ảnh lưu niệm

Kết quả nghiên cứu của Đề tài không chỉ có giá trị sử dụng, ứng dụng trực tiếp vào hoạt động đấu tranh, phòng chống tội phạm và các vi phạm liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn Hà Nội mà còn có tác dụng trên phạm vi cả nước. Đề tài cũng là tài liệu tham khảo có ý nghĩa đối với công tác giảng dạy trong các cơ sở đào tạo của lực lượng Công an.

Sau khi xem xét góp ý và yêu cầu chỉnh sửa một số nội dung, Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học Sở Khoa học và công nghệ đã thống nhất đánh giá đề tài đạt loại Xuất sắc và đồng ý nghiệm thu cấp Thành phố.

Thay mặt Ban chủ nhiệm Đề tài nghiên cứu khoa học, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng tiếp thu toàn bộ ý kiến của Hội đồng nghiệm thu cấp thành phố; thời gian tới, Đề tài sẽ được điểu chỉnh, bổ sung, hoàn thiện để góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn thành phố.

Tin cùng chuyên mục