Nghịch lý siêu tên lửa Mỹ phải nằm đất nếu thiếu Nghịch lý siêu tên lửa Mỹ phải nằm đất nếu thiếu Nghịch lý siêu tên lửa Mỹ phải nằm đất nếu thiếu Nghịch lý siêu tên lửa Mỹ phải nằm đất nếu thiếu Nghịch lý siêu tên lửa Mỹ phải nằm đất nếu thiếu Nghịch lý siêu tên lửa Mỹ phải nằm đất nếu thiếu Nghịch lý siêu tên lửa Mỹ phải nằm đất nếu thiếu Nghịch lý siêu tên lửa Mỹ phải nằm đất nếu thiếu Nghịch lý siêu tên lửa Mỹ phải nằm đất nếu thiếu Nghịch lý siêu tên lửa Mỹ phải nằm đất nếu thiếu Nghịch lý siêu tên lửa Mỹ phải nằm đất nếu thiếu

Nghịch lý siêu tên lửa Mỹ phải nằm đất nếu thiếu "cái gật đầu" của Nga

ANTD.VN - Động cơ RD-180 do Nga chế tạo được sử dụng trong các tên lửa Atlas V, đảm trách nhiệm vụ phóng các bộ máy vũ trụ dành cho Không lực Hoa Kỳ cũng như thực hiện sứ mệnh khoa học và nghiên cứu của NASA. Nếu Nga ngừng cung cấp đồng nghĩa với việc các tên lửa này phải nằm đất.