Ngang nhiên phá trạch đê để lấy đường vào san lấp mặt bằng

  • 09/03/2018 22:21
  • 0 bình luận
  • ANTĐ
ANTD.VN - Hệ thống đê điều có tầm quan trọng đặc biệt đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp và phòng chống lụt bão. Luật Đê điều cũng quy định rõ  những điều khoản cấm và chế tài xử lý, tuy nhiên, tại xã Hồng Vân, huyện Thường tín, việc xâm phạm đê điều vẫn ngang nhiên diễn nhưng chính quyền địa phương chưa vào cuộc ngăn chặn xử lý.

VIDEO

TIN ẢNH

INFOGRAPHIC