Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá tháng 4

(ANTĐ) - Ngày 1-4, Kho bạc Nhà nước thông báo tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 4-2011, áp dụng trong các nghiệp vụ Quy đổi và hạch toán thu, chi ngân sách Nhà nước bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ; Quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của Kho bạc Nhà nước. Theo đó, tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) tháng 4-2011 là 1 USD = 20.673 đồng, cao hơn tháng trước 355 đồng/USD.

Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá tháng 4

(ANTĐ) - Ngày 1-4, Kho bạc Nhà nước thông báo tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 4-2011, áp dụng trong các nghiệp vụ Quy đổi và hạch toán thu, chi ngân sách Nhà nước bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ; Quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của Kho bạc Nhà nước. Theo đó, tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) tháng 4-2011 là 1 USD = 20.673 đồng, cao hơn tháng trước 355 đồng/USD.

Tỷ giá VND/SNG (Nga) là 725 đồng/SNG; tỷ giá VND/tệ (Trung Quốc) là 3.153 đồng/CNY; Franc Thụy Sỹ là 22.525 đồng/CHF; Yên Nhật là 250 đồng/JPY; Bảng Anh là 33.296 đồng/GBP; đôla Singapore là 16.399 đồng/SGD, đôla Australia là 21.357 đồng/AUD.              

   Hà Ngân