Ngân hàng chưa trích đủ dự phòng không tăng lương, thưởng

  • 30/11/2013 07:24
  • 0 bình luận
  • Anh Tú
  • In bài
ANTĐ - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng tăng cường việc trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro để xử lý nợ xấu. 

Cụ thể, các tổ chức tín dụng phải tiết giảm chi phí hoạt động, không tăng tiền lương, tiền thưởng, thù lao của cán bộ đặc biệt là người quản lý, điều hành và không tạm ứng, chia cổ tức, lợi nhuận của năm tài chính 2013, nếu chưa trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ, chưa phân loại nợ và cơ cấu lại nợ theo đúng quy định.

Tin cùng chuyên mục