Nga sẵn sàng cho 'cuộc chiến mùa Đông' khi sản xuất hàng loạt cối tự hành MagnoliaNga sẵn sàng cho 'cuộc chiến mùa Đông' khi sản xuất hàng loạt cối tự hành MagnoliaNga sẵn sàng cho 'cuộc chiến mùa Đông' khi sản xuất hàng loạt cối tự hành MagnoliaNga sẵn sàng cho 'cuộc chiến mùa Đông' khi sản xuất hàng loạt cối tự hành MagnoliaNga sẵn sàng cho 'cuộc chiến mùa Đông' khi sản xuất hàng loạt cối tự hành MagnoliaNga sẵn sàng cho 'cuộc chiến mùa Đông' khi sản xuất hàng loạt cối tự hành MagnoliaNga sẵn sàng cho 'cuộc chiến mùa Đông' khi sản xuất hàng loạt cối tự hành MagnoliaNga sẵn sàng cho 'cuộc chiến mùa Đông' khi sản xuất hàng loạt cối tự hành MagnoliaNga sẵn sàng cho 'cuộc chiến mùa Đông' khi sản xuất hàng loạt cối tự hành MagnoliaNga sẵn sàng cho 'cuộc chiến mùa Đông' khi sản xuất hàng loạt cối tự hành MagnoliaNga sẵn sàng cho 'cuộc chiến mùa Đông' khi sản xuất hàng loạt cối tự hành MagnoliaNga sẵn sàng cho 'cuộc chiến mùa Đông' khi sản xuất hàng loạt cối tự hành MagnoliaNga sẵn sàng cho 'cuộc chiến mùa Đông' khi sản xuất hàng loạt cối tự hành MagnoliaNga sẵn sàng cho 'cuộc chiến mùa Đông' khi sản xuất hàng loạt cối tự hành Magnolia

Nga sẵn sàng cho 'cuộc chiến mùa Đông' khi sản xuất hàng loạt cối tự hành Magnolia

ANTD.VN - Cối tự hành Magnolia độc đáo bắt đầu được Nga sản xuất hàng loạt, theo nhận xét đây chính là động thái chuẩn bị của Mosvka khi cuộc xung đột tại Ukraine bước vào giai đoạn mùa Đông.